Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Αλλαγή διεύθυνσης του Ιστολογίου


anatolikotera.wordpress.com
 
 
Λόγω κάποιων τεχνολογικών προβλημάτων του τελευταίου χρονικού διαστήματος, το συγκεκριμένο ιστολόγιο μεταφέρεται στη διεύθυνση http://anatolikotera.wordpress.com/
 
Στο παρόν στάδιο το anatolikotera.blogspot.com θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό τη μορφή αρχείου μέχρι και την ολοκλήρωση της μεταφοράς όλων των δεδομένων. 
 
 

1 σχόλιο: