Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

The Truth About the Economy


Presentation by
ROBERT B. REICH, Chancellor's Professor of Public Policy at the University of California at Berkeley; he was Secretary of Labor in the Clinton administration.
 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου